EKSPERTYZY i OPINIE TECHNICZNE

Zakres działalności naszego biura obejmuje również wykonywanie różnego rodzaju  opracowań eksperckich takich jak:

Ekspertyzy techniczne obejmujące ocenę stanu technicznego budynków

  • Ekspertyzy techniczne oceniające możliwość nadbudowy, rozbudowy
  • Ekspertyzy techniczne określające nośność istniejących elementów konstrukcyjnych
  • Inwentaryzacje konstrukcji istniejącej
  • Oceny wpływu projektowanych inwestycji na zabudowę istniejącą zgodnie z instrukcją ITB nr 376/2002 dotyczącą ochrony zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów
  • Projekty monitoringu
  • Projekty rozbiórki
  • Ekspertyzy techniczne obejmujące określenie przyczyn awarii elementów konstrukcji i sposobów ich naprawy
  • Inne nietypowe opracowania obejmujące konstrukcje budowlane

Duża część ww. opracowań dotyczy kamienic powstałych na przełomie XIX i XX wieku.

Wymienione wcześniej opracowania wykonywane są przez uprawnionego Rzeczoznawcę Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich, średnich i wysokich.

Dodatkowo biuro nasze współpracuje na stałe z doświadczonymi Rzeczoznawcami budowlanymi z rejestru centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddział Warszawski PZiTB.

Współpracujemy również z laboratoriami budowlanymi, biurami geodezyjnymi, geotechnikami i geologami oraz mykologami.