KRÓTKA HISTORIA

Biuro projektów konstrukcji budowlanych powstało w czerwcu 2004 roku. Początkowo w zakres działalności biura wchodziły drobne projekty konstrukcji budowlanych (domki jednorodzinne, wiaty itp.) z czasem rozpoczęły się realizacje dużych inwestycji co spowodowało bardzo dynamiczny rozwój biura. W chwili obecnej biuro zatrudnia 8 osób, w tym trzech uprawnionych projektantów, z których jeden posiada również uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego. Przed powstaniem biura projektanci i asystenci zdobywali doświadczenie w warszawskich biurach projektowych.

Posiadamy stosunkowo młody, ambitny zespół ze znacznym dorobkiem projektowym i z dużym potencjałem w rozwijaniu wiedzy konstrukcyjnej. Pracownia biura mieści się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 45/22.

Biuro na stałe współpracuje z biurem konstrukcyjnym „JN-PROJECT – Jacek Narewski”. Współpracujemy również z dużymi biurami konstrukcyjnymi: BWL PROJEKT, TMJ PROJEKT, MARD.

Projekty budowlane i wykonawcze wykonujemy dla znanych biur architektonicznych: ‌DJiO,  SDA, Studio Gomez, Rysy Architekci, TREMEND s.c., ECO Architekci, UBM POLSKA, PROART, APMD, MKC Architekci.

ATK Design stale współpracuje z doświadczonymi Rzeczoznawcami Budowlanymi z rejestru Centralnego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddz. Warszawski PZiTB.

Wykonujemy projekty wykonawcze dla dużych firm wykonawczych: Hochtief Polska, Budimex, Mostostal Warszawa, Porr Polska, Alpine, ERBUD, Karmar. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Biuro wykonuje projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze konstrukcji budowlanych. Wykonujemy również opinie i ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji obiektów istniejących w tym zabytkowych. Wykonujemy weryfikacje dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem poprawności rozwiązań i szukania uproszczeń i oszczędności.

Projektujemy konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane i murowane budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Zajmujemy się również projektowaniem drobnych konstrukcji związanych z realizacją budowy np. fundamenty pod żurawie, zadaszenia ochronne, pomosty robocze, zawiesia itp. W zakresie działalności biura znajduje się również opracowywanie projektów konstrukcji nie będących główną konstrukcyjną budynków, a występujących w budynkach np.: konstrukcje wsporcze, pomosty obsługowe, wzmocnienia i wytyczne wykonywania ścian działowych i osłonowych, elementy małej architektury, konstrukcje pod reklamy itd.

Dokumentację wykonujemy w języku polskim i angielskim.