Remont, nadbudowa i rozbudowa XIX wiecznego budynku biurowego objętego ochroną konserwatorską przy ulicy Poznańskiej 15 w Warszawie. Praca na zlecenie biura architektonicznego „Studio Gomez” z Warszawy. Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz stałe nadzory projektowe nad inwestycją. W zakresie konstrukcji opracowano następujące zagadnienia: pogłębienia fundamentów (do maksymalnie 3m poniżej istniejących fundamentów),  wzmocnienia ścian murowanych i łuków, wymiany i wzmocnienia starych stropów drewnianych i stalowo ceglanych typu Kleina, wykonywani nowych otworów, konstrukcje stalowe nadbudowy i 1/2 i 1 kondygnacje, wzmocnienia schodów, nowe  szyby windowe, stalowa konstrukcja świetlika w patio, strop żelbetowy nad nowoprojektowaną kondygnacją podziemną w patio itd.  Budowa w realizacji. Współpraca przy projekcie konstrukcji z biurem „JN-Project”.


elewacja od strony Poznańskiej

elewacja od strony Poznańskiej

wnętrze zadaszonego dziedzińca

wnętrze zadaszonego dziedzińca

osuszanie ściany zewnętrznej metodą elektronagrzewu

działka podbicia fundamentów ściany zewnętrznej

widok belek stropu nad 3 piętrem po rozebraniu płyty ceglanej stropu Kleina

wzmacnianie stropu nad 3 piętrem

konstrukcja nadbudowy od strony dziedzińca

widok wykopu pod dziedzińcem na -1 poziomie, widoczne podbicia ścian

wzmocnienie stropu poddasza

nadbudowa od strony ul. Poznańskiej

konstrukcja wzmocnienia zabytkowego stropu drewnianego

nadbudowa od strony ul. Poznańskiej

zadaszenie dziedzińca