WERYFIKACJA DOKUMENTACJI

Zdobyte doświadczenie przy realizacji wielu budynków pozwala nam na efektywną weryfikację dokumentacji pod kątem wskazywania uproszczeń, rozwiązań zamiennych, oceny ekonomii rozwiązań itp. Sprawdzamy również istniejącą dokumentację pod kątem błędów rysunkowych, spójności, poprawności ze sztuką budowlaną. W razie potrzeby wykonujemy dokumentację zamienną pozwalającą na osiągnięcie dużych oszczędności na koszcie konstrukcji.